Cennik

Dobowa cena za wynajęcie apartamentu składa się z kwoty stałej w wysokości 300 zł oraz dodatkowo 50 zł za każdą osobę (niezależnie od wieku).

Opłata za korzystanie z apartamentu uiszczana jest z góry najpóźniej w momencie wydawania kluczy.

Zarezerwowanie apartamentu wymaga wpłacenia zadatku w wysokości 30% pełnej kwoty za pobyt na konto bankowe: 40 1140 2004 0000 3402 7262 9878. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji .

Po wpłacie zadatku na w/w konto na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie dokonania rezerwacji.

Realizujemy bony turystyczne.

Na terenie Miasta Ustka ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 3,80zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu